یک ابتکار ساده برای جلوگیری از آسیب بزرگ در نیروگاه برق

متخصصان نیروگاه کرمان، با ابتکاری ساده و در وضعیت پیشنهادی، لیمیت سوئیچ ها را به ترتیبی قرار داده اند که اهرم بندی مکانیکی حذف شده و با این چیدمان جدید، اهرم تحریک سوئیچ ها برای هر سه لیمیت سوئیچ طراحی شده و هر سه سوئیچ با هم تنظیم می شوند.

پر بازدید ترین های 24 ساعت گذشته

به اين سايت
امتياز دهيد: